EQUIPINSTAL·LACIONSL'ALUMINIFINESTRES I PORTESMÉS PRODUCTESACABATS :
Bicolor
ACABATS :
Textures
CARTES D'ACABATSACABATS :
Cartes de color
BLOGCONTACTE
ESPAI PER AL PROFESSIONALTROBI EL SEU INSTAL·LADOR

· EL BLOG DE CENTROALUM ·

27

JANUARY 2016

Què és la condensació? I com evitar-la.

Que és la condensació?

L'aire calent té la capacitat de contenir més humitat que l'aire fred. Com més calent està l'aire, més humitat pot contenir i lògicament com més fred menys.

La humitat ambiental nomes es condensa en una superfície quan la temperatura d'aquesta superfície és menor que la temperatura ambiental.

Un exemple quotidià de condensació es dóna quan, després de dutxar-nos s'entela el mirall del lavabo.

Aquest fenomen ocorre perquè la superfície del mirall està a una temperatura inferior que la de l'aire de l'estada, a més, aquest aire calent conté un alt grau d'humitat, provinent de l'aigua calenta que utilitzem per a la nostra dutxa. La humitat continguda en l'aire es condensa en prendre contacte amb la superfície freda del mirall.

Aixo mateix pot ocórrer en les finestres de la nostra llar. L'aire calent i humit de l'estada pren contacte amb la superfície de la finestra que està a una menor temperatura. L'aire superficial perd la capacitat d'emmagatzemar la humitat i està es condensa, apareixent les gotetes superficials (condensació).

Causes i símptomes de la condensació

A continuació detallem els motius més comuns perquè aparegui la condensació.

- Poca o nul·la ventilació.

- Banyar-se sense ventilació.

- Assecar la roba en interior sense ventilació.

- Fregar el sòl sense ventilar.

- Cuinar sense tapar les olles i paelles i la falta de ventilació.

- Fins i tot la respiració de persones i animals poden ajudar a causar condensació.

Com veiem en els punts citats anteriors, el principal motiu per a la condensació en les nostres llars és la falta de ventilació.

Control de la condensació

El control de la condensació requereix d'una combinació de tres elements

- Suficient calefacció

- Aïllament

- Ventilació adequada

Suficient calefacció

Si mantenim una suficient calefacció de baix nivell, aconseguirem augmentar la temperatura de les superfícies fredes, evitant que la humitat continguda en l'ambient es condensi en entrar en contacte amb elles.

L'ideal és mantenir una temperatura ambiental constant superior a 18ºC ja que les pujades esporàdiques de calor són suficients per mantenir una temperatura optimà en les superfícies.

Aïllament

Aïllament tèrmic (Trencament de Pont Tèrmic) i doble envidrament, això ens permet aïllar, en gran manera, la part interior de les nostres finestres i vidres de la temperatura exterior, ajudant a evitar el contrast tèrmic.

Aquesta mesura no només ens servirà per mantenir la temperatura de l'ambient interna més alta, sinó que també ens permetrà estalviar en la nostra despesa energètica.

Ventilació adequada

La ventilació adequada és essencial per permetre que l'aire carregat d'humitat, surti de la nostra llar abans que ocorri la condensació. Existeixen ferratges de micro ventilació que es poden incorporar a la majoria dels nostres sistemes.

Consells pràctics per evitar la condensació.

No bloquegis les sortides d'aire en la teva llar. Ventila la teva llar diàriament entre 10 i 20 minuts, preferiblement pels matins.

No utilitzis escalfadors de gas a la teva casa, ja que aquest combustible produeix vapor d'aigua durant la combustió.

Ventilar la cuina i la cambra de bany quan està en ús mitjançant extractors o l'obertura de les finestres. Tapa les olles i casseroles en cuinar.

Si és possible, renta la roba i asseca-la a l'aire lliure. No assequis la roba en els radiadors, tret que augmentis la ventilació.

Si has d'assecar la roba a l'interior, per exemple en el bany, fes-ho amb la porta tancada i les finestres obertes.

Tancar les portes de la cuina i del bany quan està en ús. Això ajudarà a evitar que la humitat arribi a altres cambres, especialment dormitoris que sovint són més freds i més propensos a la condensació.

Si continuem tenint problemes o en suport de les mesures anteriors, també podem utilitzar deshumidificadors mecànics o passius.